BNP Hayat Emeklilik - Bireysel Emeklilik

 

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğindeki bu sistemde oluşan birikimler emeklilik hakkının kazanılması durumunda emeklilik maaşı ve/veya toplu para şeklinde geri ödenmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlar ile diğer birikim araçlarından ayrılmaktadır.

Güvenli ve şeffaftır...

Sisteme katılan kişilerin tasarrufları ve yatırdıkları katkı payları üzerinden hesaplanarak alınan devlet katkısı tutarları katılımcılar adına açılan bireysel emeklilik hesaplarında takip edilir ve Emeklilik Yatırım Fonları'nda değerlendirilir. Bu fonlar, yatırımcıların varlıklarını saklamakla görevlendirilmiş Takasbank'ta katılımcı adına saklanmaktadır.

 

Katılımcılar bu fonlardaki birikimlerini istedikleri an adlarına özel tanımlanmış şifreler ile takip edebilirler.

 

Emeklilik şirketlerinin bu fonları kendi adına kullanma hakkı yoktur. Sistem aynı zamanda Emeklilik Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından günlük denetim ve gözetim altında tutulmaktadır.

 

Esnektir...

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik planları, size bütçenize uygun farklı alternatiflerde tasarruf yapma olanağı sunmaktadır. Küçük birikimler ile binlerce katılımcının bulunduğu emeklilik fonlarından pay alarak sisteme dahil olabileceğiniz gibi, daha yüksek ödeme seçenekleriyle de birikim yapabilirsiniz.

 

Sözleşmeniz süresince, katkı payı ödemelerinize ara verebilir ya da birikimlerinizi istediğiniz an Sistemden Ayrılırken başlığı altında açıklanan koşullarla geri alabilirsiniz.
 

Ülkemizdeki Bireysel Emeklilik Sistemi'nin Özellikleri

  • Sisteme katılım tamamıyla gönüllük esasına tabidir.
  • Yabancılar veya yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları dahil, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşının üzerinde herkes katılımcı olabilir.
  • Katkı payları serbestçe belirlenebilir.
  • Bireysel Emeklilik şirketlerinin talep ettikleri hizmet bedelleri, belirlenen üst limitlerin çerçevesinde kalmak kaydıyla serbesttir.
  • Katılımcılar birden fazla fona yatırım yapabilecekleri gibi birden fazla emeklilik hesabı da açtırabilirler.
  • Yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.
  • Minimum getiri garantisi bulunmamaktadır.