NN Hayat Emeklilik - Ferdi Kaza

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası nedir?

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik ancak herkesin başına gelebilecek kazalara karşı seni ve sevdiklerini güvence altına alır. Kaza bu... Ne zaman, nerede karşımıza çıkacağı belli olmuyor. Çoğu zaman kendimiz ve sevdiklerimiz için kaza ihtimalini düşünmek istemesek de bazen bu tatsızlıklar hayatın gerçeği olabiliyor. İşte böyle durumlarda "keşke" dememeniz için Ferdi Kaza Sigortası ile yanı başınızdayız.

Ferdi kaza sigortası teminatları nelerdir?

Ferdi kaza sigortalarımızla 3 farklı konuda teminat sunuyoruz:

 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
  ​Sigortalının kaza sonucuderhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  ​Sigortalının kaza sonucu,derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
 • Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Ek Teminatı
  ​ Sigortalının kaza gününden itibaren bir sene içerisinde yapacağı; doktor, ilaç, hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.

Hangi durumlar ferdi kaza sigortası kapsamında “kaza” olarak tanımlanır?

Ferdi kaza sigortası denildiğinde genellikle akla gelen ilk ve tek şey trafik kazaları olsa da kaza tanımı içinde değerlendirilen her şey ferdi kaza sigortasının tamamen ya da kısmen teminat güvencesi altında bulunuyor. Temel şartı "Ani ve harici bir olay sonucu sigortalının iradesi dışında arızaya maruz kalması." olan ferdi kaza sigortası, aynı zamanda gazların teneffüsünden yanıklara, sinirlerin incinmesi veya kopmasından hayvan ısırması veya sokmasına kadar pek çok olayı kapsıyor. 

Ferdi kaza sigortasından kimler yararlanabilir?

18-64 yaşları arasındaki her birey, ferdi kaza sigortalarımızdan yararlanabilir.

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi 1 yıldır ve otomatik olarak her yıl yenilenir.

Prim tutarı ne kadardır?

Prim tutarı, mesleğine ve belirlediğin teminat tutarlarına göre hesaplanır.

Primler nasıl ödenir?

Ödeme seçenekleri sahip olduğun ürüne göre değişmekle birlikte, primlerini kredi kartıyla yıllık peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeyebilirsin.

Ferdi kaza sigortasına nasıl sahip olunur?

Ferdi kaza sigortası ürünlerimize sahip olmak için sana en yakın ING Bank, Alternatif Bank ya da Burgan Bank şubelerine veya NN Hayat ve Emeklilik acentesine uğrayabilir, detaylı bilgi almak için 444 1 666 no’lu Müşteri İletişim Merkezimizi arayabilirsin. Dilersen web sitemizde yer alan online başvuru formumuzu doldurabilir ya da online satış platformumuz e-NN üzerinden Ucuz Atlat Ferdi Kaza Sigortası ürünümüzü satın alabilirsin.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir?

Hayat, güzelliklerin yanısıra kaza gibi bazı tatsız riskleri de beraberinde getirir.  Her ne kadar kendimiz ve sevdiklerimiz için kaza ihtimallerini düşünmek istemesek de, bazen hiç beklenmedik anlarda kazalar karşımıza çıkabilir. Küçük tedavi masraflarından, maluliyete ve hatta vefat gibi çok üzücü sonuçları olan kazalara karşı, şimdi NN Hayat ve Emeklilik olarak sizlerin yanındayız.

Siz de beklenmedik ancak herkesin başına gelebilecek kazalara karşı kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Hayata umutla yaklaşın.

Ferdi Kaza Sigortası neleri güvence altına alıyor?​​

​Sigortalının kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, hemen veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde ölümü halinde yasal mirasçılarına ya da belirlediği kişilere ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.

​Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli sakatlık tazminatı ödenir.

Dilerseniz poliçenize; Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatlarını  ilave ettirerek kazalara karşı güvencenizin kapsamını
genişletebilirsiniz​​.

​Kaza sonucu ortaya çıkan; doktor,ilaç,hastane gibi tedavi masraflarını poliçede yazılı Tedavi Masrafları meblağına kadar öder.

Kimler faydalanabilir? 

Ferdi kaza teminatı almak isteyen 18-64 yaş aralığındaki müşteriler faydalanabilmektedir.

Prim nasıl hesaplanır?

Prim tutarı sigortalının mesleği ve teminat tutarına göre hesaplanır​​


Sıkça Sorulan Sorular

Kaza, ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. 

Ferdi kaza sigortaları kapsamında aşağıdaki haller “kaza” olarak sayılır: 

 • ​Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde yayılan gazların teneffüsünden,
 • Yanıklardan ve ani bir hareket sonucunda adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopmasından,
 • Yılan veya böcek sokması sonucunda meydana gelen zehirlenmeler,
 • Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan kaynaklanan yaşam kaybı veya bedeni arızalar.

Aşağıdaki hallerden kaynaklanan yaşam kaybı veya sakatlık ferdi kaza sigortaları kapsamında “kaza” olarak sayılmaz: 

 • ​Her çeşit hastalıklar, bu hastalıkların sonuçları ve bu hastalıklarla ilgili herhangi bir durum,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kaza neticesinde meydana gelmediği takdirde, yanma, donma, güneş çarpması ve kan birikmesi gibi tesirler,
 • Hangi akıl ve ruh durumu ile olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs,
 • Apaçık sarhoşluk, sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği durumlarda uyuşturucu madde kullanımı, ilaç ve zararlı madde alımı,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği ameliyat ve her türlü ışın uygulaması.

Kaza Sonucu vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik tazminat ve tedavi masrafları teminatları da verilebilir. Sahip olabileceğiniz teminatlar seçeceğiniz ürüne ve sözleşmenize göre değişiklik gösterebilir.​

Aşağıda belirtilen durumlar ferdi kaza sigortasının kapsamında değerlendirilmez:

 • ​Harp veya harp mahiyetindeki harekât, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak durumu hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,     Suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda gerçekleşmediği takdirde sigorta kapsamı dışındadır. 
Aksine bir sözleşme yoksa aşağıdaki haller de sigorta kapsamı dışındadır:

 • ​Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 • Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu, vb. vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Dağlara ve buzullara tırmanma şeklinde yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve boksley gibi); cirit oyunu, engelli binicilik, polo, rugby, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketler ve profesyonel spor hareketleri,
 • Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından farklı bir sıfatla uçuş,
 • Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak halleri hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler

Ferdi Kaza Sigortası, belirlediğiniz teminat tutarı ve şartları ile tüm dünyada geçerlidir.​​​Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na ​ulaşmak için lütfen tıklayın. 

​​​​Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'na ulaşmak için lütfen tıkl​ayın.​ 

​​​​​​​​​​​Anlaşmalı Kurumlar Listesine ulaşmak için lütfen tıkla​​​​​yın​.​​


 
​​